Programul de formare continuă FACILITATOR PENTRU ÎNVĂȚAREA PERMANENTĂ ÎN ŞCOALĂ

Programul de formare este dezvoltat în cadrul Proiectului POSDRU/57/1.3/S/30074 Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală – o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!, implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Bucureşti, SC The Red Point SA Iaşi şi SC BiG Media Relaţii Publice SRL Bucureşti. Programul este sprijinit de Asociatia ROI, promotoare a proiectul Zburd-educație prin coaching si Adoptă un liceu!