Monthly Archives: August 2019

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ASISTENT SOCIAL

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj anunță concursul pentru ocuparea postului de asistent social ( personal didactic auxiliar -0,5 normă vacant perioadă nedeterminată)

Data și locul desfășurării concursului: 11. 09. 2019 CJRAE Cluj,  str. Argeș, nr. 24, et. 3
Proba scrisă:   11. 09. 2019, ora 10, la sediul instituției
Proba de interviu: 11. 09. 2019, ora 14, la sediul instituției

Data limită de depunere a a actelor pentru dosarul de concurs la sediul CJRAE Cluj : 6. 09. 2019, ora 15

Condiții specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor: studii superioare în domeniu
– vechime muncă: minim 3 ani
-competente operare PC (Office)

Anunț concurs post asistent social