Adaptarea procedurilor de examen – Evaluare Națională și Bacalaureat

În vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe și/ sau diferite tulburări de învățare, pentru a beneficia de adaptarea procedurilor de examen, părinții trebuie să depună la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj următoarele documente:

  1. Cererea părintelui/ tutorelui/ reprezentatului legal;
  2. Referatul de expertiză medico-pedagogică sau certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE;
  3. Copie după Certificate de naștere/ Carte de Identitate a elevului/canditatului.

Referatul de expertiză medico-pedagogică se obține de la Comisia medicală județeană de orientare şcolar-profesională din cadrul Direcției de Sănătate Publică Cluj (Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, telefon: 0264592983, mail: secretariat@dspcluj.ro ).

Condiţiile de egalizare a şanselor se vor aplica, în funcție de diagnostic și recomandările cuprinse în Referatul de expertiză medico-pedagogică.