ANUNȚ DESFĂȘURARE ACTIVITATE SEOSP

În perioada  01.09 2020- 15.09.2020 activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Cluj se va desfășura  on-line.

Dosarului de orientare școlară și profesională va fi trimis, în format electronic (toate documentele scanate),  prin e-mail la adresa clujseosp@gmail.com

Pentru  informaţii referitoare la depunerea dosarelor, preluarea și eliberarea certificatelor, etc. puteţi apela la numărul de telefon 0721.249.340, de luni până vineri, între orele 10-13.

Documente utile
Cerere orientare școlară și profesională

EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA AMÂNĂRII ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020 privind aporobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, art, 53 (2) cererile de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi analizate şi soluţionate de către comisiile judeţene. Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali care depun cererea de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi orientaţi către CJRAE în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului.

Pentru realizarea evaluării în vederea amânării începerii școlarizării la vârsta de 6 ani sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte;
2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
5. Ancheta socială de la SPAS – PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă- valabilitate 3 luni;
6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie – afecțiuni care pot constitui cauze de amânare a școlarizării conform Ordinului nr. 430/2004;
7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
8. Fişa de evaluare psihologică – psiholog clinician – valabilitate 3 luni conf. Ordin 1985/2016;
9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic;
10. Adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională (dacă este cazul);
12. Fişă psihoeducaţională – se completează la CJRAE CLUJ de către specialiştii din cadrul SEOSP;
13. Alte documente în copie (se specifică).- Certificat de încadrare în grad de handicap, scrisori medicale, etc.

Notă: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3.
Toate documentele, scanate, vor fi trimise către CJRAE Cluj, prin e-mail la adresa clujseosp@gmail.com, până la data de 25 mai 2020.

Activitatea de evaluare va fi realizată în baza unei programări telefonice realizată de către specialiștii CJRAE și comunicată ulterior părinților, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranţă şi sănătate a copiilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali.

Pentru alte informaţii, puteţi apela la numărul de telefon 0721.249.340, de luni până vineri, între orele 10-13.

Cerere orientare școlară și profesională

 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, evaluarea este necesară  doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2014 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.
Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul.
  • Toate documentele vor fi trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj @ yahoo.com, până la data de 25 mai 2020
  • Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 26 mai – 30 iunie 2020, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 11-13.

Cerere de evaluare

Informații privind evaluarea dezvoltării copiilor 2020

ANUNȚ SERVICII CJRAE CLUJ

În această perioadă în care suntem nevoiţi să respectăm o distanţare fizică unii faţă de alţii, este cu atât mai important ca noi, consilierii şi logopezii şcolari să fim aproape în alte moduri de beneficiarii noştri – elevi, părinţi, cadre didactice.

În acest sens, consilierii şi logopezii din CJRAE Cluj îşi oferă sprijinul şi serviciile online, prin diferite modalităţi: sunt parte din grupurile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe Facebook, WhatsApp sau email, aceleaşi mijloace fiind folosite şi pentru consiliere/ consultanţă individuală, acolo unde este nevoie.

De asemenea, lucrăm în această perioadă la completarea Bibliotecii virtuale a CJRAE Cluj, în care am adunat sute de materiale, realizate sau adaptate de noi.

La această Bibliotecă pot avea acces, prin intermediul consilierilor şi logopezilor, atât cadrele didactice, cât şi elevii şi părinţii, şi constituie o bază de resurse foarte utile, pentru acum şi pentru când ne vom reîntâlni din nou faţă în faţă cu beneficiarii noştri.

CJRAE Cluj – concurs pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj anunță concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/rezervate

 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Octavian Goga”,  Cluj Napoca – Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (limba maghiară)
 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială Moldovenești, comuna Moldovenești; CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Mihai Vodă” comuna Mihai Viteazu – Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (limba română)
 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca –profesor logoped

Concursul va avea loc în datele de 22 și 23 ianurie 2020
Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face în perioada 13-16 ianuarie 2020 la secretariatul CJRAE Cluj  între orele 12-15.

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate