CJRAE

Director CJRAE

 Prof. psiholog Oana-Carmen Sârghi

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof. psiholog  Ana Maria Moldovan-(cu atribuţii de coordonator CJAP)
Prof. psiholog Ruxandra Vasilescu
Prof. psiholog Marin Plosca

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Secretariat

Secretar șef Marioara Răcean

Contabilitate

Contabil șef Adriana Pop

Organigramă 

Plan managerial 2017-2018

Raport de activitate 2016-2017

Despre noi

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate precum şi asistenţa necesară în acest sens.

Viziunea

Centrul Județean de Resurse și Asistența Educationala este organizatie educațională orientată spre excelență, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea și competența personalului didactic, calități impuse atât de domeniul de asistență psihopedagogică și logopedică, cât și de competențele obținute de numeroasele formări profesionale. Este o instituție cu o evoluție ascendentă, modelată de personalități puternice.

Misiunea

 • Menținerea standardelor înalte de asistență psihopedagogică și educațională
 • Îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale în calitate de centru de resurse
 • Obținerea de rezultate foarte bune în procesul de asistența
 • Modernizarea permanentă a bazei materiale
 • Cultivarea parteneriatelor existente și stabilirea unor noi colaborări
 • Asigurarea dimensiunii europene a educației

Valori

 • Respectarea drepturilor fiecărui copil în asigurarea dezvoltării potentialului său maxim
 • Instruire diferentiată
 • Parteneriat școală – comunitate
 • Învățământ activ
 • Diversitate culturală, etnică si lingvistică
Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone