Pregătirea pentru şcoală

Argument:

Dezvoltarea competenţelor necesare pregătirii pentru şcoală este obiectivul principal al învăţământului preşcolar şi una din cele mai  dificile aspecte ale practicii educaţionale   curente. Prin derularea acestui program se urmăreşte prevenirea problemelor de adaptare şcolară prin:
– optimizarea dezvoltării competenţelor fundamentale ale preşcolarilor din grupele mari;
– oferirea de sugestii (cadrelor didactice şi părinţilor) legate de modalităţi de dezvoltare a competenţelor necesare adaptării cu succes la mediul şcolar.
 
Scop: Prevenţia apariţiei problemelor de adaptare generate de trecerea de la învăţământul preşcolar la cel primar.
 
Obiective:

 • Informarea părinţilor şi a cadrelor didactice referitor la riscul apariţiei problemelor de adaptare la trecerea de la grădiniţă la mediul şcolar;
 • Oferirea de sugestii, informaţii, materiale suport;
 • Prevenirea apariţiei problemelor de adaptare şcolară prin dezvoltarea competențelor necesare adaptării la mediul școlar.

Grup ţintă:

 • Preşcolarii din grupele mari;
 • Părinţii preşcolarilor;
 • Educatoare/ professor pentru învățământul preșcolar..

Echipa de lucru:

 • Profesorii consilieri şcolari din Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Cluj;
 • Profesorii consilieri şcolari care îşi desfăşoară activitatea în grădiniţe.

Activități :

 • Analiza de nevoi – revizuirea programului;
 • Realizarea materialelor support;
 • Prezentarea materialelor în cadrul activităţilor metodice a profesorilor consilieri şcolari;
 • Informarea grădiniţelor implicate în program;
 • Prezentarea programului în cadrul activităţilor metodice din grădiniţe;
 • Derularea activităţilor cu grupele de preşcolari (cinci activități care au ca scop dezvoltarea competențelor socio-emoționale, a abilităților necesare facilitării adaptării la mediul școlar);
 • Lectorate cu părinţii – facilitarea adaptării școlare la elevii din clasa pregătitoare;
 • Evaluarea programului