Trec la gimnaziu

Scop :
Reducerea impactului pe care tranziţia de la învăţământul primar la cel gimnazial îl poate avea asupra copilului şi familiei.

Obiective :

Elevi :

  • Autocunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi;
  • Dezvoltarea abilităţilor de adaptare, creşterea autoeficacităţii;
  • Managementul timpului acordat învăţării precum şi al timpului liber.

Părinţi şi cadre didactice :

  • Informarea în privinţa riscului de inadaptare şcolară la trecerea între ciclul primar şi cel gimnazial;
  • Oferirea de materiale suport (sugestii);

Grup țintă :

  • Elevi de clasa a IV-a
  • Părinţii acestora
  • Cadre didactice

Programul ”Trec la gimnaziu” este implementat în toate școlile cu clase a IV-a din județul Cluj, în perioada aprilie-mai a fiecărui an școlar.