Spune STOP Bullyingului

PROIECTUL EDUCAŢIONAL „STOP Bullying-ului (Spune NU intimidării)”

Proiectul se află la cea de a treia ediţie, în anul şcolar 2016-2017 fiind inclus în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale (CAEN), la domeniul Interdisciplinar.

În anul școlar precedent, activitățile proiectului s-au desfășurat în școli din 27 de județe partenere, mai mult de 10.000 de elevi beneficiind de acestea.

Scopul proiectului: Prevenţia şi combaterea violenţei în mediul şcoalar, respectiv a comportamentelor de intimidare (bullying).

Obiective generale:

– Creşterea nivelului de conştientizare a existenţei fenomentului de bullying în rândul populaţiei (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate)
– Dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor;
– Formarea de atitudini şi deprinderi de comportament prosocial în rândul elevilor.

Activităţi:

  • Activitate de informare a consilierilor şcolari din fiecare judeţ cu privire la fenomenul bullying şi la programul de prevenţie propus;
  • Activitate de informare a elevilor de clasele III-XI participanţi în proiect cu privire la fenomenul bullying, la factorii declanşatori şi de menţinere a comportamentelor violente, respectiv a actelor de intimidare (bullying);
  • Comunicarea asertivă şi relaţionarea interpersonală – activitate directă cu elevii participanţi;
  • Vizionare de filme artistice cu conţinut educativ pe problematica bullying-ului, dezbateri interactive pe baza filmelor – activitate directă cu elevii participanţi;
  • Concurs „Stop Bullying-ului”- etape pe şcoală, pe judeţ, naţională:

Clasele III-VI:

Secţiunea 1: Compoziţie plastică simplă (desen, pictură)
Secţiunea 2: Compoziţie plastică mixtă (colaj)

Clasele VII-XI:

Secţiunea 1: Compoziţie plastică prin mijloace tradiţionale (desen, pictură, colaj)
Secţiunea 2: Compoziţie plastică prin mijloace digitale (foto, video, prelucrare de imagine)

  • Simpozion naţional pentru cadre didactice „STOP Bullying-ului/ Spune NU intimidării – exemple de bună practică” (în colaborare cu CCD Cluj);
  • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul tuturor judeţelor participante.