CJAP

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Echipa

Prof. psiholog Ruxandra Vasilescu(cu atribuţii de coordonator CJAP
Prof. psiholog  Anca Elena Pană
Prof. psiholog  Cosmina Vomir

Atribuții

CJAP are următoarele atribuţii:
a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor şcoala-elevi-părinti;
b) asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
d) propune şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în unităţile de învăţământ; e) asigurăa servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
f) coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar;
g) colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
h) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;
i) elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate;
j) sunt implicate alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean în examinarea propunerilor tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
k) monitorizează proiectele/programele, parteneriatele educaţionale interne sau internaţionale derulate pe plan local cu autorităţile din învăţământ, autorităţile locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu vizând problematica consilierii, orientarii şcolare, profesionale şi a carierei elevilor;
l) monitorizează, prin intermediul profesorilor consilieri şcolari proprii, situaţiile de abandon şcolar ridicat, risc privind consumul de droguri, tulburări comportamentale din unităţtile de învăţământ preuniversitar din judeţ în care din motive obiective nu au putut fi normate posturi in cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;
m) recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa sa – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
n) coordonează şi sprijină cadrele didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică în vederea perfecţionării curente şi prin grade didactice;
o) colaboreaza cu cabinetele logopedice; p) colaboreaza cu mediatorii şcolari; q) asigura servicii de consiliere şi asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerinte educative speciale; r) organizeaza grupuri de intervizare; s) coordoneaza proiectele şi activitatile de consiliere individuala şi de grup ale elevilor cu manifestari deviante.

Art. 16. – Cabinetele de asistenta psihopedagogica şi cabinetele interşcolare de asistenta psihopedagogica au urmatoarele atributii:

a) asigura informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, parintilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor şcoala-elevi-parinti etc.;
b) asigura, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determina tulburari comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
c) realizeaza investigarea psihopedagogica a copiilor şi elevilor
d) propun şi organizeaza programe de orientare şcolara, profesionala şi a carierei elevilor in unitatile de invatamant unde işi desfasoara activitatea;
e) propun in cadrul curriculumului la decizia scolii cursuri optionale vizand dezvoltarea personala a elevilor;
f) asigura servicii de consiliere si cursuri pentru parinti;
g) sprijina si asigura asistenta si consilierea metodologica a cadrelor didactice;
h) elaboreaza studii psihosociologice privind optiunile elevilor claselor terminale vizand calificarile profesionale din invatamantul profesional si liceal;
i) recomanda parintilor consultarea altor institutii pentru problemele care nu sunt de competenta lor – centre logopedice, comisii de expertiza, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
j) colaboreaza cu cabinetele logopedice;
k) colaboreaza cu cadrele didactice itinerante si de sprijin;
l) colaboreaza cu mediatorii scolari;
m) asigura servicii de consiliere si asistenta psihopedagogica pentru copiii cu cerinte educationale speciale;
n) colaboreaza cu diverse institutii si organizatii neguvernamentale care ofera servicii si desfasoara activitati in sfera educationala.