CJRAE

Despre noi

Viziunea

Centrul Județean de Resurse și Asistența Educationala este organizatie educațională orientată spre excelență, fiind caracterizată prin seriozitatea, calitatea și competența personalului didactic, calități impuse atât de domeniul de asistență psihopedagogică și logopedică, cât și de competențele obținute de numeroasele formări profesionale. Este o instituție cu o evoluție ascendentă, modelată de personalități puternice.

Misiunea

 • Menținerea standardelor înalte de asistență psihopedagogică și educațională
 • Îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale în calitate de centru de resurse
 • Obținerea de rezultate foarte bune în procesul de asistența
 • Modernizarea permanentă a bazei materiale
 • Cultivarea parteneriatelor existente și stabilirea unor noi colaborări
 • Asigurarea dimensiunii europene a educației

Obiective:

Obiectiv general:

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor pentru a permite tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens;

Obiective specifice:

 • cuprinderea şi menţinerea în învăţământul obligatoriu a tuturor elevilor;
 • asigurarea suporturilor suplimentare funcţie de particularităţile psiho-individuale şi sociale ale elevilor
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice;
 • colaborarea cu factorii implicaţi pentru integrarea optimă a elevilor;
 • implicarea părinţilor- eficientizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate;
 • studii, programe, proiecte;

Valori

 • Respectarea drepturilor fiecărui copil în asigurarea dezvoltării potentialului său maxim
 • Instruire diferentiată
 • Parteneriat școală – comunitate
 • Învățământ activ
 • Diversitate culturală, etnică si lingvistică

Beneficiari

 • copii, elevi, tineri;
 • părinţi, aparţinători legali;
 • cadre didactice;
 • comunitate;

Servicii oferite:

 • Servicii de asistenţă psihopedagogică
 • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare
 • Servicii de mediere şcolară
 • Servicii de consultanţă pentru educaţie integrată şi servicii de sprijin
 • Servicii de evaluare şi orientare școlară și profesională
 • Servicii de formare iniţială şi continuă în colaborare cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială/continuă
 • Servicii de informare şi consiliere
 • Servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile