COSP

Comisia de orientare școlară și profesională
Președinte: Ana-Maria Moldovan, director CJRAE
Vicepreședinte: Crina Laura Ionescu, inspector școlar pentru învățământ special și special integrat, ISJ Cluj
Membri:
  •  Lavinia Gabrian, profesor logoped, membru în Consiliul de administrație, reprezentant CJRAE Cluj
  •  Ilona Kovacsreprezentant DGASPC Cluj
  •  Andrei Bradea – reprezentant Consiliul Judeţean Cluj
  •  Viorica Marinca Feldrihan – director adjunct Școala Gimnazială Specială CRDEII Cluj-Napoca, reprezentant unitate de învățământ special 

Secretar: Ana Maria Coroian-asistent social SEOSP Cluj
Observator:  Romana Chioreanu –  World Vision România

Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice ale individului.

Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.
Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu CES se realizează de către COSP, numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE.

COMPONENŢA COSP:

Președinte: directorul CJRAE, preşedinte al comisiei;
Vicepreședinte: inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat;

Membri:

  • un reprezentant din partea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
  • un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;
    un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;
  • un reprezentat al consiliului de administrație al CJRAE

Un reprezentant, cu rol de observator din partea unui ONG.

Asistentul social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP.