ORGANIZARE

Director CJRAE

 Prof. consilier școlar Ana-Maria Moldovan

Program audiențe: luni, 12.00-15.00

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof.  consilier școlar Ruxandra Vasilescu (profesor consilier cu atribuţii de coordonator CJAP)

Program audiențe: marți, 12.00-15.00

Prof. consilier școlar Anca Elena Pană
Prof. consilier școlar Cosmina Vomir

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

Profesori logopezi: Panțiru Daciana și Barboș Mariana

Pofesori consilieri școlari: Pană Anca Elena și Moga Camelia

Asistent social: Coroianu Ana-Maria

Secretariat

Secretar: Cristina Pușcaș

Lăcătuș Renalda Ileana (0,5 normă)

Contabilitate

Contabil: Claudia Pop

Îngrijitor: Kiss Melinda

ORGANIGRAMA CJRAE CLUJ
Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

În temeiul prevederilor art. 12, alin. (2) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/ al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională aprobat prin OMECTS nr. 5555/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 În conformitate cu prevederile art. 197-199 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 18 și 19 din Ordin ME nr. 4183/ 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

În baza alegerilor reprezentanților consilierilor şcolari şi profesorilor logopezi din data de 08.09.2022 şi a desemnării reprezentantului mediatorilor şcolari, reprezentanților ISJ Cluj, respectiv a reprezentantului Consiliului Județean Cluj, cf. Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 209 din 26.11.2020,

Componenţa Consiliului de administraţie al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj pentru anul şcolar 2022-2023 este:

  1. Președinte – Ana-Maria Moldovan, director CJRAE Cluj
  2. Reprezentant al Consiliului Judeţean Cluj – Corb Mihai Samir
  3. Coordonator CJAP cu delegație – prof. consilier școlar Ruxandra Vasilescu
  4. Coordonator CLI – prof. logoped Daciana Panţiru
  5. Reprezentant al mediatorilor şcolari- Liliana Chiriac
  6. Reprezentant ISJ Cluj – Crina Laura Ionescu, inspector școlar pentru învățământ special și special integrat
  7. Reprezentant consilieri şcolari- prof. consilier școlar Pană Anca Elena
  8. Reprezentant consilieri şcolari- prof. consilier școlar Hărșan Carmen
  9. Reprezentant prof. logopezi- prof. logoped Lavinia Gabrian

            Secretar: Moga Camelia, prof. consilier școlar