CLI

Coordonator CLI Cluj: prof. Panțiru Daciana

ATRIBUŢII ALE CENTRELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE

Activitatea desfasurată în CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare, precum și în elaborarea și realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfunctionalităti ale limbajului și comunicării.
Activitatea desfasurată in CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare. În competența profesorilor logopezi din cadrul CLI intră urmatoarele tulburări de limbaj și de comunicare:
a) tulburarile de pronunție/articulare;
b) tulburările de ritm și fluență ale vorbirii;
c) tulburările limbajului scris-citit;
d) tulburarile de dezvoltare ale limbajului;
e) tulburarile de voce;
f) alte tulburări de limbaj care influentează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

Activitatea desfasurata in CLI are urmatoarele obiective:
a) depistarea, evaluarea și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari înscriși sau nu în gradinițe și la școlarii mici;
b) asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj înscriși în gradinițe, în scopul prevenirii instalării dificultătilor de învațare a scrisului și cititului la vârsta școlară;
c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare scolară și socială;
d) corectarea tulburarilor de limbaj și de comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar;
e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și comunicare.

Activitatea de îndrumare logopedică a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar cu privire la activitatea de interventie logopedică se realizează de către profesorii logopezi din CLI prin:
a) participarea/organizarea la/unor actiuni de informare și consiliere logopedică în unitățile școlare și preșcolare arondate fiecărui profesor logoped;
b) acțiuni metodice de îndrumare/consiliere logopedică a cadrelor didactice din școli și gradinițe, în vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburărilor ușoare de limbaj;
c) dezbateri tematice privind importanța consolidării limbajului în procesul dezvoltării generale a copilului, condiție esentială a unei integrări școlare și sociale optime