Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2024-2025

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin OME 4019/15.03.2024, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2018 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea anticipată în clasa pregătitoare.

Evaluarea va fi realizată în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/oraş din judeţ.

  • Condiţiile de desfăşurare se regăsesc în Anexa nr. 2.

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare (Anexa nr. 1);
  • copie după certificatul de naştere al copilului;
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul;
  • dovada luării la cunoştinţă a Condiţiilor de desfăşurare a evaluării (Anexa 2).

Programarea pentru evaluare:

  • Se poate realiza telefonic la nr. 0364-880714 sau pe mail-ul office@cjraecluj.ro
  • Pentru programare este nevoie de cererea tip de evaluare, care se trimite scanată pe mail și se aduce în original în momentul evaluării.
  • Celelalte documente vor fi aduse în momentul evaluării.

Prezenţa unui părinte sau tutore la evaluare este obligatorie.

Program de lucru: 28 martie – 10 aprilie 2024, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 15.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 10.00-15.00

DOCUMENTE UTILE: