EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 6 ANI LA 1 SEPTEMBRIE 2023, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin OME 3445/2022 (în vigoare și pentru anul școlar 2023-2024) și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat prin OME 3704/17.02.2023, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2017 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea anticipată în clasa pregătitoare.

Evaluarea va fi realizată în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/oraş din judeţ.

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare (Anexa nr. 1 – Cerere evaluare 2023)
  • copie după certificatul de naştere al copilului;
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul;
  • dovada luării la cunoştinţă a Condiţiilor de desfăşurare a evaluării (Anexa 2).

Programarea pentru evaluare se poate realiza telefonic la nr. 0364-880714 sau pe mail-ul office@cjraecluj.ro;

  • Pentru programare este nevoie de cererea tip de evaluare, care se trimite scanată pe mail și se aduce în original în momentul evaluării;
  • Celelalte documente vor fi aduse în momentul evaluării;
  • Prezenţa unui părinte sau tutore la evaluare este obligatorie.

Program de lucru: 5- 26 aprilie 2023, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 10.00-15.00.