ORGANIZARE

Director CJRAE

 Prof. psiholog Oana-Carmen Sârghi

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof. psiholog  Ruxandra Vasilescu-(cu atribuţii de coordonator CJAP)
Prof. psiholog Ana Maria Moldovan
Prof. psiholog Marin Plosca

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Secretariat

Secretar șef Marioara Răcean

Contabilitate

Contabil șef Adriana Pop

ORGANIGRAMA CJRAE CLUJ
Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională