ORGANIZARE

Director CJRAE

 Prof. consilier școlar Ana-Maria Moldovan

Program audiențe: luni, 12.00-15.00

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof.  consilier școlar Ruxandra Vasilescu (profesor consilier cu atribuţii de coordonator CJAP)

Program audiențe: marți, 12.00-15.00

Prof. consilier școlar Anca Elena Pană
Prof. consilier școlar Cosmina Vomir

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

Profesori logopezi: Panțiru Daciana și Barboș Mariana

Pofesori consilieri școlari: Pană Anca Elena și Moga Camelia

Asistent social: Coroianu Ana-Maria

Secretariat

Secretar: Marioara Răcean

Contabilitate

Contabil: Adriana Pop

Îngrijitor: Macsim Ana

ORGANIGRAMA CJRAE CLUJ
Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională