ORGANIZARE

Director CJRAE

 Prof. psiholog Oana-Carmen Sârghi

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof. psiholog  Ana Maria Moldovan-(cu atribuţii de coordonator CJAP)
Prof. psiholog Ruxandra Vasilescu
Prof. psiholog Marin Plosca

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Secretariat

Secretar șef Marioara Răcean

Contabilitate

Contabil șef Adriana Pop

Organigramă 

Plan managerial 2017-2018

Raport de activitate 2016-2017

Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională