ORGANIZARE

Director CJRAE

 Prof. psiholog Ana-Maria Moldovan

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj

Prof. psiholog Ruxandra Vasilescu (profesor consilier cu atribuţii de coordonator CJAP)
Prof. psiholog Anca Elena Pană
Prof. psiholog Marin Plosca

Centrul Logopedic Interșcolar Cluj

Coordonator CLI Cluj: prof.  Daciana Panțiru

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională

Profesori logopezi: Panțiru Daciana și Man Alina Nadia

Pofesori consilieri școlari: Pană Anca Elena și Moga Camelia

Asistent social: Coroianu Ana-Maria

Secretariat

Secretar șef: Marioara Răcean

Contabilitate

Contabil șef: Adriana Pop

Îngrijitor: Macsim Ana

ORGANIGRAMA CJRAE CLUJ
Servicii
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Cluj
Centrul Logopedic Interșcolar
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională