ERASMUS+  „STAND UP AGAINST BULLYING”

În perioada 16 – 20 octombrie 2017 s-a desfăşurat  cea de-a doua activitate de învățare/ predare/ formare (C2) din cadrul  proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+  – Acţiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul școlar (Cooperare și inovare pentru Bune practici), cu titlul STAND UP AGAINST BULLYING (SUAB),  finanţat de Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).