Anunț

Având în vedere situația comunicată de Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj privind creșterea ratei de incidență cumulalată cu îmbolnăviri Covid 19, începând cu data de 22.10.2020, activitățile cu beneficiarii Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională se vor realiza online. SEOSP va desfășura, în continuare, toate activitățile dar cu limitarea activității față în față.  Pentru informații privind depunerea dosarelor în vederea obținerii certificatului CES, eliberarea de certificate CES, realizarea evaluării psihoeducaționale, vă rugăm să ne contactați telefonic (la nr. de telefon 0721249340, zilnic în intervalul orar 10.00-13.00) sau pe mail (la adresa de mail: clujseosp@gmail.com.

Erasmus Days

Prin cele 2 proiecte Erasmus, implementate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj „Stand up against bullying” și “Changing Schools, Changing Lives” am conceput și construit diverse resurse didactice pentru elevi, părinți și cadre didactice, în parteneriat cu mai multe instituții europene.

Am trecut împreună, cu succes, peste provocările ridicate de oportunitățile oferite de programul Erasmus.

Din fiecare parteneriat Erasmus, derulat de instituția noastră,  am câștigat experiențe noi, abordări inovative, metodologii europene, ne-am dezvoltat personal și profesional, astfel încât  vom reuși să depășim cu bine și aceste vremuri de pandemie.

Erasmusday-CJRAE

Mesaj pentru începutul anului școlar 2020 – 2021

Dragi elevi,

Începe școala…Câți dintre voi nu au așteptat cu nerăbdare acest moment? Câți dintre voi nu au așteptat cu emoție acest început de an școlar? Este emoția de curiozitate de a cunoaște colegii noi, profesorii noi, bucuria de a revedea colegii, profesorii, prietenii, bucuria de a fi împreună. Dar poate vă încearcă și emoția de teamă de a vă îmbolnăvi, grija de a rămâne sănătoși.

Dacă sunteți îngrijorați, dacă vă este teamă de acest început de an școlar, vorbiți despre ceea ce vă îngrijorează sau vă face să vă fie teamă cu consilierul școlar. Îl găsiți în școala voastră. El este cel care vă ascultă, este cel acre vă înțelege, este cel care vă poate ajuta să găsiți răspunsuri la întrebările și frământările voastre.

Dacă nu aveți un consilier în școală, vorbiți despre ceea ce vă îngrijorează cu noi, consilierii școlari din Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj; ne găsiți la adresa de email: consilieri_scolari_cluj@yahoo.com.

Este greu să fim singuri în fața îngrijorărilor, a fricilor dar acționând împreună putem deveni puternici. Acționând împreună și responsabil, cu grijă față de noi și față de ceilalți, vom fi învingători!

Poveste pentru un nou început

ÎNAPOI LA ȘCOALĂ – webinar adresat părinților elevilor de gimnaziu

Legislație și proceduri în contextul pandemiei COVID-19

Proceduri CJRAE Cluj privind măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

ANUNȚ DESFĂȘURARE ACTIVITATE SEOSP

În perioada  01.09 2020- 15.09.2020 activitatea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Cluj se va desfășura  on-line.

Dosarului de orientare școlară și profesională va fi trimis, în format electronic (toate documentele scanate),  prin e-mail la adresa clujseosp@gmail.com

Pentru  informaţii referitoare la depunerea dosarelor, preluarea și eliberarea certificatelor, etc. puteţi apela la numărul de telefon 0721.249.340, de luni până vineri, între orele 10-13.

Documente utile
Cerere orientare școlară și profesională

EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA AMÂNĂRII ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020 privind aporobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, art, 53 (2) cererile de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi analizate şi soluţionate de către comisiile judeţene. Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali care depun cererea de amânare a înscrierii în învăţământul primar vor fi orientaţi către CJRAE în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului.

Pentru realizarea evaluării în vederea amânării începerii școlarizării la vârsta de 6 ani sunt necesare următoarele documente:
1. Cerere tip pentru evaluarea complexă- completată de părinte;
2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere/carte de identitate);
3. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
5. Ancheta socială de la SPAS – PRIMĂRIA de domiciliu / de reşedinţă- valabilitate 3 luni;
6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie – afecțiuni care pot constitui cauze de amânare a școlarizării conform Ordinului nr. 430/2004;
7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
8. Fişa de evaluare psihologică – psiholog clinician – valabilitate 3 luni conf. Ordin 1985/2016;
9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic;
10. Adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională (dacă este cazul);
12. Fişă psihoeducaţională – se completează la CJRAE CLUJ de către specialiştii din cadrul SEOSP;
13. Alte documente în copie (se specifică).- Certificat de încadrare în grad de handicap, scrisori medicale, etc.

Notă: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3.
Toate documentele, scanate, vor fi trimise către CJRAE Cluj, prin e-mail la adresa clujseosp@gmail.com, până la data de 25 mai 2020.

Activitatea de evaluare va fi realizată în baza unei programări telefonice realizată de către specialiștii CJRAE și comunicată ulterior părinților, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranţă şi sănătate a copiilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali.

Pentru alte informaţii, puteţi apela la numărul de telefon 0721.249.340, de luni până vineri, între orele 10-13.

Cerere orientare școlară și profesională