EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, evaluarea este necesară  doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2014 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.
Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul.
  • Toate documentele vor fi trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj @ yahoo.com, până la data de 25 mai 2020
  • Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 26 mai – 30 iunie 2020, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 11-13.

Cerere de evaluare

Informații privind evaluarea dezvoltării copiilor 2020

ANUNȚ SERVICII CJRAE CLUJ

În această perioadă în care suntem nevoiţi să respectăm o distanţare fizică unii faţă de alţii, este cu atât mai important ca noi, consilierii şi logopezii şcolari să fim aproape în alte moduri de beneficiarii noştri – elevi, părinţi, cadre didactice.

În acest sens, consilierii şi logopezii din CJRAE Cluj îşi oferă sprijinul şi serviciile online, prin diferite modalităţi: sunt parte din grupurile elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe Facebook, WhatsApp sau email, aceleaşi mijloace fiind folosite şi pentru consiliere/ consultanţă individuală, acolo unde este nevoie.

De asemenea, lucrăm în această perioadă la completarea Bibliotecii virtuale a CJRAE Cluj, în care am adunat sute de materiale, realizate sau adaptate de noi.

La această Bibliotecă pot avea acces, prin intermediul consilierilor şi logopezilor, atât cadrele didactice, cât şi elevii şi părinţii, şi constituie o bază de resurse foarte utile, pentru acum şi pentru când ne vom reîntâlni din nou faţă în faţă cu beneficiarii noştri.

CJRAE Cluj – concurs pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj anunță concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante/rezervate

 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Octavian Goga”,  Cluj Napoca – Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (limba maghiară)
 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială Moldovenești, comuna Moldovenești; CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Mihai Vodă” comuna Mihai Viteazu – Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică (limba română)
 • CJRAE Cluj/Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca –profesor logoped

Concursul va avea loc în datele de 22 și 23 ianurie 2020
Înscrierea la concurs și depunerea dosarelor se va face în perioada 13-16 ianuarie 2020 la secretariatul CJRAE Cluj  între orele 12-15.

Anunț pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate

CJRAE Cluj – concurs pentru ocuparea postului de profesor logoped

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj anunță concursul pentru ocuparea postului de profesor logoped – Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj – Napoca

Concursul se va desfășura în datele de 18 și 19 decembrie 2019

 • Inspecțiile la clasă se susțin pe data de 18 decembrie,  începând cu ora 10, la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj – Napoca
 • Proba scrisă va avea loc pe 19 decembrie, începând cu ora 12 la sediul CJRAE Cluj

Concurs profesor logoped Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj – Napoca

„CHANGING SCHOOLS, CHANGING LIVES”, ERASMUS+ Project 2019-2021

Proiect derulat de CJRAE Cluj, în calitate de partener:

Prevention of the early school leaving and school failure in pupils in disadvantaged situation through the implementation of inclusive methodologies and other strategies and the collaboration between parents and teachers

PROCEDURĂ SELECŢIE CADRE DIDACTICE PENTRU ACTIVITĂŢILE DE FORMARE din cadrul PROIECTULUI ERASMUS+ „CHANGING SCHOOLS, CHANGING LIVES”

PREZENTARE PROIECT