EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea și completarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.277/2020, evaluarea este necesară  doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2014 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.
Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul.
  • Toate documentele vor fi trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj @ yahoo.com, până la data de 25 mai 2020
  • Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 26 mai – 30 iunie 2020, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 11-13.

Cerere de evaluare

Informații privind evaluarea dezvoltării copiilor 2020