Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie din data de 12.09.2022

Rezultate finale concurs

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Notă probă scrisă

Notă probă practică

Notă interviu

Notă finală

Rezultatul selecției

1

Dosar nr. 921 / 25.08.2022

3,35

Respins

2

Dosar nr.  940 / 31.08.2022

7,00

10

10

9,00

Admis

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
12.09.2022