Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2024-2025

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin OME 4019/15.03.2024, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2018 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea anticipată în clasa pregătitoare.

Mai multe informatii.

Concurs organizat în unitate pentru ocuparea postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/Grădiniţa ”Aşchiuţă” Cluj-Napoca / Grădiniţa ”Neghiniţă” Cluj-Napoca Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.05.2024

 

Concursul va avea loc în datele de 28 și 29 martie 2024.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 28.03.2024, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 29.03.2024, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, între datele de 25-27.03.2024 (orele 12-15).

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Concurs organizat în unitate pentru ocuparea postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:
 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/ Grădinița ”Mica Sirenă” Cluj-Napoca Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.08.2024

 

Concursul va avea loc în datele de 7 și 8 martie 2024.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 07.03.2024, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 08.03.2024, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, între datele de 04-06.03.2024 (orele 12-15).

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj / Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 08.07.2024
2 CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 26.04.2024

Concursul va avea loc în datele de 29 și 30 ianuarie 2024.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 29.01.2024, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 30.01.2024, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, în datele de 23, 25 si 26 ianuarie 2024, între orele 12-15.

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
 1  CJRAE Cluj / Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca  Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică  18  Română  rezervat  Cabinet de asistență psihopedagogică  31.08.2024
 2  CJRAE Cluj / Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida  Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică  18  Română  rezervat  Cabinet de asistență psihopedagogică  08.07.2024
 3  CJRAE Cluj / Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca  Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică  18  Română  rezervat  Cabinet de asistență psihopedagogică  26.04.2024

Concursul va avea loc în datele de 18 și 19 ianuarie 2024.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 18.01.2024, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 19.01.2024, începând cu ora 8,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 7,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, în datele de 15,16 si 17 ianuarie 2024, între orele 12-15.

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ” – unități selectate

LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SELECTATE ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII IN PROIECTUL ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ

 

Nr.  Unitate de învățământ  Rezultat
1  Liceul Teoretic ”Pavel Dan” Câmpia Turzii  Admis
2  Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Câmpia Turzii  Admis
3  Școala Gimnazială ”Traian Dârjan” Cluj-Napoca  Admis
4  Școala Gimnazială Căpușu Mare  Admis
5  Școala Gimnazială Călățele  Admis
6  Școala Gimnazială Săcuieu  Admis
7  Școala Gimnazială ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  Admis
8  Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea copiilor” Cluj-Napoca  Admis
9  Liceul Tehnologic Gherla  Admis
10  Liceul Tehnologic Special Dej  Admis
11  Liceul Teoretic ”Gelu Voievod” Gilău  Admis
12  Colegiul Tehnic Turda  Admis
13  Școala Gimnazială Bonțida  Admis bugetare parțială

Președinte: Director CJRAE Cluj, prof. Ana-Maria Moldovan
Membri: Amalia Gurzău – Inspector școlar – reprezentant ISJ Cluj
Cosmina Vomir – prof. consilier, CJRAE/ CJAP Cluj
Ruxandra Vasilescu – prof. consilier, CJRAE/ CJAP Cluj
Anca Pană – prof. consilier, CJRAE/ CJAP Cluj
Claudia Pop – contabil CJRAE Cluj

Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 28-29.11.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

 

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: nr. înreg. 2739/24.11.2023 Română 9 (nouă) 6,80 (șase 80%) 7,35 (șapte 35%) Admis

Preşedinte comisie organizare,
Vasilescu Ruxandra

Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

Grupul țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

Înscrierea și selecția unităților de învățământ

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică.
Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE, CMBRAE.

Informații detaliate

Accesați pagina Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ” sau https://edu.ro/anti_violenta

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarului post:

 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/ Grădinița „Mica Sirenă” Cluj-Napoca Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 29.02.2024

Concursul va avea loc în datele de 28 și 29 noiembrie 2023.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 28.11.2023, începând cu ora 9,00.

Proba scrisă se va susţine în data de 29.11.2023, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, în datele de 23 noimbrie (între orele 12-15), 24 noiembrie (intre orele 11-13) și 27 noiembrie (între orele 12-15).

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra

Concurs desfășurat în unitate pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/ 02.09.2013 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea următoarului post:

 

Nr.
crt.
Unitatea de învățământ Post/ catedră Nr ore Limba de predare Statutul postului Nivel Viabilitate post
1 CJRAE Cluj/ Școala Gimnazială Poieni, Școala Gimnazială Negreni,  Școala Gimnazială “Octavian Goga” Ciucea Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 18 Română rezervat Cabinet de asistență psihopedagogică 31.08.2024

Concursul va avea loc în datele de 23 și 24 octombrie 2023.

Inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în data de 23.10.2023, începând cu ora 9,00; unitatea de învățământ, clasa la care vor fi desfășurate și tematica vor fi anunțate după finalizarea etapei de depunere a dosarelor.

Proba scrisă se va susţine în data de 24.10.2023, începând cu ora 9,00, la sediul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 313.

Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8,45.

Condiţiile de participare şi metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Anexa la OMEN nr. 4959/02.09.2013.

Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la secretariatul CJRAE, strada Argeș nr. 24, etaj 3, sala 312, telefon 0364-880711, în datele de 18, 19 octombrie 2023, între orele 12-15.

Director CJRAE Cluj,
Moldovan Ana-Maria

Acte necesare pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor
(conform OMEN nr. 4959/02.09.2013)

 1. Cerere tip (Anexa 1 la Metodologie);
 2. Copii de pe actele de studii și foaia matricolă. Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul școlar anterior vor prezenta copia după adeverința de la instituția de învățământ superior din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a promovat modulul pedagogic;
 3. Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice, dacă e cazul;
 4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);
 5. Copia deciziei de întrerupere a activității, dacă este cazul;
 6. Cartea de identitate în copie și original;
 7. Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ, dacă este cazul;
 8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;
 9. Avizul medical din care să rezulte că sunteți apt(ă) pentru a preda în învățământ;
 10. Declarația pe propria răspundere că nu desfășurați activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu ați fost îndepărtați din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Președinte organizare concurs,
Vasilescu Ruxandra