Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin OME nr. 3473/ 10.03.2021, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2015 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și pentru care se dorește înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea poate fi realizată în două modalități:

 – față în față, în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraș;

online, pentru copiii care, din motive obiective, nu pot participa la evaluare față în față

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • dovada luării la cunoștință a Condițiilor de desfășurare a evaluării.

Documentele pot fi:

  • depuse la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 310-313, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în baza unei programări telefonice prealabile la numărul 0364-880714
  • trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj@yahoo.com

Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 22 martie – 27 aprilie 2021, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela 0364-880714, între orele 10-14.

Documente utile:

Cerere de evaluare
Condiții de desfășurare a evaluării
Metodologie înscriere în învățământul  primar 2021
Centre de evaluare județul Cluj 

Adaptarea procedurilor de examen – Evaluare Națională și Bacalaureat

În vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe și/ sau diferite tulburări de învățare, pentru a beneficia de adaptarea procedurilor de examen, părinții trebuie să depună la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj următoarele documente:

  1. Cererea părintelui/ tutorelui/ reprezentatului legal;
  2. Referatul de expertiză medico-pedagogică sau certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE;
  3. Copie după Certificate de naștere/ Carte de Identitate a elevului/canditatului.

Referatul de expertiză medico-pedagogică se obține de la Comisia medicală județeană de orientare şcolar-profesională din cadrul Direcției de Sănătate Publică Cluj (Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, telefon: 0264592983, mail: secretariat@dspcluj.ro ).

Condiţiile de egalizare a şanselor se vor aplica, în funcție de diagnostic și recomandările cuprinse în Referatul de expertiză medico-pedagogică.

Anunț – activitate SEOSP

Dragi părinți și colaboratori,

Având în vedere respectarea condițiilor de siguranță epidemiologică în scopul prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, activitățile de depunere a dosarelor în vederea obținerii certificatului CES și de eliberare a certificatului, se realizează atât online cât și față în față. Activitățile directe, față în față, se vor realiza doar în baza unei programări prealabile la numărul de telefon 0721 249 340 în intervalul orar 10:00 – 13:00. Depunerea dosarelor online se poate face prin transmiterea cerererii și a documentelor anexate pe adresa de mail clujseosp@gmail.com.

Pentru realizarea evaluarii psihoeducaționale, părintele / tutorele / reprezentantul legal al copilului va fi contactat telefonic de către specialiștii SEOSP în vederea programării copilului.