Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de Administrator Financiar Studii Superioare – 0,5 normă

Nr. Crt. Cod înregistrare candidat Medie punctaj probă scrisă
Medie punctaj probă interviu
Punctaj final
Rezultat concurs
1 Dosar nr. 1: 707/ 23.02.2023 ABSENT ABSENT ABSENT NEPREZENTAT

Președinte comisie concurs,
Prof. Ana-Maria Moldovan
03.03.2023