Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Administrator financiar studii superioare – perioadă nedeterminată

 

Nr. Crt. Cod înregistrare candidat Rezultatul selecției Observații
1 Dosar nr. 1: 707/ 23.02.2023 ADMIS

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor se va prezenta în data de 03.03.2023, ora 8.45, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, et. III, cam. 313.

Candidații vor avea asupra lor C.I.

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
24.02.2023