Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 10-11.10.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: 2460/03.10.2023 Română 3 (trei) Respins
2 Dosar nr. 2: 2469/04.10.2023 Română 9 (nouă) 6,35 (șapte 35%) 7,01 (șapte 01%) Admis

Preşedinte comisie organizare,
Vasilescu Ruxandra