Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 21-22.09.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: 2204/19.09.2023 Română 9 (nouă) 8,50 (opt 50%) 8,63 (opt 63%) Admis
2 Dosar nr. 2: 2212/19.09.2023 Maghiară 10 (zece) 7,80 (șapte 80%) 8,35 (opt 35%) Admis
3 Dosar nr. 3: 2213/19.09.2023 Maghiară 8,50 (opt 50%) 7,95 (șapte 95%) 8,09 (opt 09%) Admis