Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au împlinit vârsta de 6 ani la 1 septembrie 2022, în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3445/23.03.2022, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2016 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea va fi realizată în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraş din judeţ.

Condiţiile de desfăşurare se regăsesc în Anexa nr. 2.

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare (Anexa nr. 1);
  • copie după certificatul de naştere al copilului;
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul;
  • dovada luării la cunoştinţă a Condiţiilor de desfăşurare a evaluării (Anexa 2)
 •  

Documentele pot fi:

  • depuse la secretariatul CJRAE Cluj, strada Argeş nr. 24, camera 312, de luni până joi în intervalul orar 12.00 – 15.00 şi vineri în intervalul orar 11.00 – 13.00, în baza unei programări telefonice prealabile la telefon 0364-880714;
  • trimise pe mail, scanate, la adresa office@cjraecluj.ro

Prezenţa unui părinte sau tutore la evaluare este obligatorie.

Program de lucru: 30 martie – 8 aprilie 2022, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 10-15.

Documente utile: