Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin OME nr. 3473/ 10.03.2021, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2015 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și pentru care se dorește înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea poate fi realizată în două modalități:

 – față în față, în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraș;

online, pentru copiii care, din motive obiective, nu pot participa la evaluare față în față

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • dovada luării la cunoștință a Condițiilor de desfășurare a evaluării.

Documentele pot fi:

  • depuse la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 310-313, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în baza unei programări telefonice prealabile la numărul 0364-880714
  • trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj@yahoo.com

Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 22 martie – 27 aprilie 2021, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela 0364-880714, între orele 10-14.

Documente utile:

Cerere de evaluare
Condiții de desfășurare a evaluării
Metodologie înscriere în învățământul  primar 2021
Centre de evaluare județul Cluj