Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ”

Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

Grupul țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

Înscrierea și selecția unităților de învățământ

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică.
Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către CJRAE, CMBRAE.

Informații detaliate

Accesați pagina Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar „ÎMPREUNĂ PRINDEM CURAJ” sau https://edu.ro/anti_violenta