Rezultatele finale ale Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 28-29.11.2023

CJRAE Cluj

TABEL PRIVIND REZULTATELE FINALE

 

Nr. crt. Cod Candidat Limba de predare Notă inspecție la clasă Notă probă scrisă Nota finală Admis/ Respins
1 Dosar nr. 1: nr. înreg. 2739/24.11.2023 Română 9 (nouă) 6,80 (șase 80%) 7,35 (șapte 35%) Admis

Preşedinte comisie organizare,
Vasilescu Ruxandra