Rezultatul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant – Secretar studii superioare (S) – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Notă probă scrisă

Notă probă practică

Notă interviu

Notă finală

Rezultatul selecției

1

Dosar nr. 1: 1163/ 03.11.2022

ABSENT

ABSENT

ABSENT

NEPREZENTAT

RESPINS

2

Dosar nr. 2: 1165/ 04.11.2022

5,00

10

10

8,33 (opt 33%)

ADMIS

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
16.11.2022