Rezultatul selecției de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Secretar studii superioare (S) – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nr. Crt. Cod înregistrare candidat Rezultatul selecției Observații
1 Dosar nr. 1: 1163/ 03.11.2022 ADMIS
2 Dosar nr. 2: 1165/ 04.11.2022 ADMIS

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 16.11.2022, ora 8.15, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, et. III, cam. 313.

Candidații vor avea asupra lor C.I.

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
04.11.2022