Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului din CJRAE Cluj

Potrivit informațiilor colectate la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, rata generală de vaccinare a angajaților este de 78,4% reprezentând 98 de persoane din totalul celor 125 de angajați ai CJRAE Cluj.

Această informare se transmite numeric și procentual, astăzi 25.11.2021, raportată la numărul total de angajați/ instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului din CJRAE Cluj

Potrivit informațiilor colectate la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Cluj, rata generală de vaccinare a angajaților este de 78% reprezentând 97 de persoane din totalul celor 124 de angajați ai CJRAE Cluj.

Această informare se transmite numeric și procentual, astăzi 14.11.2021, raportată la numărul total de angajați/ instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului din CJRAE Cluj

Potrivit informațiilor colectate la nivelul unității de învățământ, rata generală de vaccinare a angajaților este următoarea/ categorii:

  • 77 % cadre didactice vaccinate, reprezentând 92 persoane, din totalul celor 120 cadre didactice cu norma de bază în CJRAE Cluj;
  • 100 % personal didactic auxiliar și nedidactic, reprezentând 4 persoane din totalul celor 4 persoane din CJRAE Cluj.

Această informare se transmite numeric și procentual, astăzi 04.11.2021, raportată la numărul total de angajați/ instituție, cu respectarea tuturor reglementărilor GDPR.

Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin OME nr. 3473/ 10.03.2021, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2015 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și pentru care se dorește înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea poate fi realizată în două modalități:

 – față în față, în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraș;

online, pentru copiii care, din motive obiective, nu pot participa la evaluare față în față

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare
  • copie după certificatul de naştere al copilului
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
  • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
  • dovada luării la cunoștință a Condițiilor de desfășurare a evaluării.

Documentele pot fi:

  • depuse la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 310-313, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în baza unei programări telefonice prealabile la numărul 0364-880714
  • trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj@yahoo.com

Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 22 martie – 27 aprilie 2021, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela 0364-880714, între orele 10-14.

Documente utile:

Cerere de evaluare
Condiții de desfășurare a evaluării
Metodologie înscriere în învățământul  primar 2021
Centre de evaluare județul Cluj