Rezultatul selecției de dosare pentru concurs îngrijitor curățenie – cod COR 913201 – durată nedeterminată

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Rezultatul selecției

Observații

1

Dosar nr. 1: 921 / 25.08.2022

ADMIS

2

Dosar nr. 2: 940 / 31.08.2022

ADMIS

Candidaţii declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 12.09.2022, ora 8.15, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeş, nr. 24, et. III, cam. 313.

Candidații vor avea asupra lor C.I.

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
31.08.2022 16:00

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au împlinit vârsta de 6 ani la 1 septembrie 2022, în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 3445/23.03.2022, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuţi între 1 septembrie – 31 decembrie 2016 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate şi pentru care se doreşte înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea va fi realizată în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraş din judeţ.

Condiţiile de desfăşurare se regăsesc în Anexa nr. 2.

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

  • cererea tip de evaluare (Anexa nr. 1);
  • copie după certificatul de naştere al copilului;
  • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal, act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul;
  • dovada luării la cunoştinţă a Condiţiilor de desfăşurare a evaluării (Anexa 2)
 •  

Documentele pot fi:

  • depuse la secretariatul CJRAE Cluj, strada Argeş nr. 24, camera 312, de luni până joi în intervalul orar 12.00 – 15.00 şi vineri în intervalul orar 11.00 – 13.00, în baza unei programări telefonice prealabile la telefon 0364-880714;
  • trimise pe mail, scanate, la adresa office@cjraecluj.ro

Prezenţa unui părinte sau tutore la evaluare este obligatorie.

Program de lucru: 30 martie – 8 aprilie 2022, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 18.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela la telefon 0364-880714, între orele 10-15.

Documente utile:

Evaluarea nivelului de dezvoltare în vederea înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2021-2022

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin OME nr. 3473/ 10.03.2021, evaluarea este necesară doar în situația copiilor născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2015 care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate și pentru care se dorește înscrierea în clasa pregătitoare.

Evaluarea poate fi realizată în două modalități:

 – față în față, în centre de evaluare organizate în fiecare municipiu/ oraș;

online, pentru copiii care, din motive obiective, nu pot participa la evaluare față în față

Pentru realizarea evaluării sunt necesare următoarele documente:

 • cererea tip de evaluare
 • copie după certificatul de naştere al copilului
 • copie după actul de identitate al părintelui / tutorelui legal
 • act care să ateste calitatea de tutore legal, dacă este cazul
 • dovada luării la cunoștință a Condițiilor de desfășurare a evaluării.

Documentele pot fi:

 • depuse la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, cam. 310-313, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00-14.00, în baza unei programări telefonice prealabile la numărul 0364-880714
 • trimise pe mail, scanate, la adresa cjraecluj@yahoo.com

Prezenţa unui părinte sau tutore este obligatorie.

Program de lucru: 22 martie – 27 aprilie 2021, în intervalul orar 10.00 – 14.00, în mai multe locaţii la nivelul judeţului Cluj, în funcţie de programările orare care vor fi comunicate părinţilor.

Pentru alte informaţii puteţi apela 0364-880714, între orele 10-14.

Documente utile:

Cerere de evaluare
Condiții de desfășurare a evaluării
Metodologie înscriere în învățământul  primar 2021
Centre de evaluare județul Cluj