Rezultatul concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant – Secretar studii superioare (S) – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Notă probă scrisă

Notă probă practică

Notă interviu

Notă finală

Rezultatul selecției

1

Dosar nr. 1: 1163/ 03.11.2022

ABSENT

ABSENT

ABSENT

NEPREZENTAT

RESPINS

2

Dosar nr. 2: 1165/ 04.11.2022

5,00

10

10

8,33 (opt 33%)

ADMIS

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
16.11.2022

Rezultatul selecției de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant – Secretar studii superioare (S) – normă întreagă, perioadă nedeterminată

Nr. Crt. Cod înregistrare candidat Rezultatul selecției Observații
1 Dosar nr. 1: 1163/ 03.11.2022 ADMIS
2 Dosar nr. 2: 1165/ 04.11.2022 ADMIS

Candidații declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 16.11.2022, ora 8.15, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeș, nr. 24, et. III, cam. 313.

Candidații vor avea asupra lor C.I.

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
04.11.2022

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie din data de 12.09.2022

Rezultate finale concurs

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Notă probă scrisă

Notă probă practică

Notă interviu

Notă finală

Rezultatul selecției

1

Dosar nr. 921 / 25.08.2022

3,35

Respins

2

Dosar nr.  940 / 31.08.2022

7,00

10

10

9,00

Admis

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
12.09.2022

Rezultatul selecției de dosare pentru concurs îngrijitor curățenie – cod COR 913201 – durată nedeterminată

Nr. Crt.

Cod înregistrare candidat

Rezultatul selecției

Observații

1

Dosar nr. 1: 921 / 25.08.2022

ADMIS

2

Dosar nr. 2: 940 / 31.08.2022

ADMIS

Candidaţii declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta în data de 12.09.2022, ora 8.15, la sediul CJRAE Cluj, str. Argeş, nr. 24, et. III, cam. 313.

Candidații vor avea asupra lor C.I.

PREŞEDINTE,
Prof. Ana-Maria Moldovan
31.08.2022 16:00

Interlogopedica Nr. 4

A aparut revista Interlogopedica Nr. 4.

Din cuprins:

  • Dislalia – tulburarea de limbaj cea mai frecventă la preșcolari și școlarii mici. Elemente generale
    legate de terapia tulburărilor dislalice Andreica Grațiela
  • Terapia bâlbâielii la adolescenți și adulți –modele de intervenție – Grigorovici Anca
  • Studiu de caz longitudinal. Balbismul la elevul din ciclul primar – Giurgiu Aurelia Ildiko
  • Persoane celebre care au suferit de bâlbâială – Murzac Claudia-Dana
  • Rolul exercițiilor de ritmicitate în terapia balbismului – Nagy-Mezei Beáta
  • Terapia Bâlbâielii – Programul Lidcombe Panțiru Daciana, Matei Ioana

Toate numerele pot fi găsite în secțiunea Reviste.